Privacy & Disclaimer

TartanTweed gevestigd te Sliedrecht-Nederland.

Als u iets bestelt, hebben we uw gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we uw bestelling kunnen verwerken en kunnen laten bezorgen. Maar we springen altijd zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. We bewaren ze veilig. Hierna vindt u ons privacybeleid, voor het laatst gewijzigd op 4 juni 2018.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn naar u als individu. Denk hierbij aan naam, telefoonnummer, adres en/of e-mailadres.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct contact heeft (gehad) met www.tartantweed.nl of www.tartantweed.de. We hebben deze gegevens rechtstreeks van u verkregen.

Welke gegevens verwerken wij van u, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Als u iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens nodig om uw bestelling te kunnen verwerken en te laten bezorgen. En wij willen u graag op de hoogte kunnen houden over uw bestelling.
Hiervoor verzamelen wij uw naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer. En daarnaast gegevens over uw bestelling, produktgegevens en het aantal bestelde produkten. Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt gesloten. En deze gegevens zijn ook van belang bij eventuele retour-zendingen of bij garantie-aspecten. Wij mogen deze gegevens cf. wetgeving maximaal 7 jaar bewaren. Dit is dan ook de termijn die standaard voor iedereen wordt gehanteerd. Mocht u hiervan willen afwijken en de bewaartermijn voor de huidige bestelling tot 1 jaar willen beperken, dan kunt u ons dit per e-mail laten weten.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Uw gegevens zijn inzichtelijk voor de mensen die werkzaam zijn bij TARTAN TWEED. Verder worden uw gegevens verstrekt aan onze logistieke partners zoals My Parcel, PostNL, BPost of DHL. Deze partijen ontvangen uw naam en adres-gegevens, maar geen gegevens over uw bestelling. Wij verstrekken dus de minimale set gegevens aan hen, nodig om uw bestelling op de juiste wijze te kunnen bezorgen. Deze partners hebben een door TARTAN TWEED goedgekeurd privacy-beleid. Als laatste zijn uw gegevens bekend bij de beheerder van deze webshop, te weten Alles Over Marketing te Sliedrecht. Wij hebben deze partner nodig voor de hosting, het onderhoud, de ondersteuning van onze website en de technische beveiliging van uw gegevens. Deze partner heeft eveneens een door TARTAN TWEED goedgekeurd privacy-beleid.

Vragen over ons privacy-beleid?

Als u nog vragen hebt over de wijze waarop TARTAN TWEED met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op met ons via de e-mail. We helpen u graag.

Disclaimer

Deze website is gemaakt op verzoek van Tartan Tweed. Tartan Tweed is ook eigenaar van de website. De website is met zorg samengesteld, het is echter niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van gewijzigde inzichten of andere ontwikkelingen moet worden herzien of aangevuld. Tartan Tweed kan daarom geen verantwoordelijkheid nemen en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van  informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten. De website-bezoeker kan desgewenst telkens aanvullend deskundig advies bij Tartan Tweed in winnen. Tartan Tweed streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Tartan Tweed zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Tartan Tweed. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Tartan Tweed wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.